Thông báo về việc kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa Nhật Bản tiêu chuẩn

 
Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam quyết định kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa tiêu chuẩn đối với những trường hợp tiếp nhận tại Quầy tiếp nhận của Phòng Lãnh sự Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam lên 08 ngày làm việc kể từ ngày 04/01/2018 (Thứ 5).

(Ví dụ)
    Tiếp nhận hồ sơ: Ngày 04/01 (Thứ 5)   Trả kết quả: Ngày 16/01 (Thứ 3)
    Tiếp nhận hồ sơ: Ngày 01/02 (Thứ 5)   Trả kết quả: Ngày 13/02 (Thứ 3)

   Về thời gian xét duyệt trong trường hợp nộp thông qua Đại lý du lịch nhận ủy thác nghiệp vụ visa thì không thay đổi, vẫn là 05 ngày làm việc.