Du lịch Hoàng Nguyên là Đại lý ủy thác của Đại sứ quán Nhật Bản

 
Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam quyết định bắt đầu triển khai Chế độ tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản tại cả các quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác trong lãnh thổ Việt Nam từ ngày 15/12/2016 để loại bỏ tình trạng lộn xộn tại Phòng chờ Lãnh sự, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam (Tại cửa tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu Nhật Bản, xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản v.v.) cũng như nâng cao tính tiện lợi cho những người xin cấp visa sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Do đó, từ 15/12/2016 trở đi, ngoài việc tiếp nahanj hồ sơ xon cấp visa tại cửa tiếp nhận Lãnh sự của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam như từ trước đến nay,Quý khách còn có thể nhận được sự phục vụ như tiếp nhận hồ sơ xin visa, phát hành visa.v.v..đối với tất cả các mục đích xin cấp visa trừ một vài trường hợp đặc biệt ( Người xin cấp visa mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ..vv..) tại các quầy tiếp nhận của Đại lý ủy thác được đăng tải trong danh sách kèm theo( Ngoài lệ phí trả cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Quý khách phải nộp thêm cho Đại lý nhận ủy thác phí dịch vụ riêng).

 Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hy vọng rằng, ngoài việc nâng cao vượt bậc tính tiện lợi đối với người xin cấp visa sinh sống ở vùng sâu vùng xa nhờ vào việc sử dụng quầy tiếp nhận của Đại lý nhận ủy thác làm nơi xin cấp visa, thì đặc biệt hơn là sẽ nâng cao được chất lượng phục vụ ví dụ như rút ngắn hẳn khoảng thời gian chờ đợi của người xin cấp visa trong thời điểm tập trung quá đông người xin cấp visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam. Vì vậy, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam rất mong Quý khách sử dụng chế độ này.
Danh sách các đại lý được chỉ định trên trang web của Đại sứ Quán Nhật Bản

http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000253253.pdf