New Zealand: Auckland - Hamilton - Te Puke - Taupo - Rotorua - Matamata

New Zealand: Auckland - Hamilton - Te Puke - Taupo - Rotorua - Matamata

  • Thời gian khởi hành : Ngày 28 hàng tháng
  • Điểm khởi hành :
  • Giá : 57,990,000 VNĐ
HÀ NỘI – AUCKLAND – HAMILTON-TEPUKE-TAUPO-  ROTORUA – MATAMATA
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Phương tiện: Máy bay Singapore airlines
Lịch khởi hành: 28 hàng tháng
Du lịch New Zealand: HÀ NỘI – AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA – HOBBITON

Du lịch New Zealand: HÀ NỘI – AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA – HOBBITON

  • Thời gian khởi hành : 28 hàng tháng
  • Điểm khởi hành :
  • Giá : 49,900,000 VNĐ
HÀ NỘI – AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA – HOBBITON
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Máy bay
Lịch khởi hành: 28 hàng tháng