CHƯƠNG TRÌNH: NHẬT - HÀN

Thời gian: 8 Ngày
Giá: 36,900,000 VNĐ

HÀ NỘI – SEOUL - EVERLAND...

Thời gian: 5 Ngày
Giá: 12,990,000 VNĐ

HÀ NỘI - SEOUL - NAMI - EVERLAND...

Thời gian: 5 Ngày
Giá: 10,990,000 VNĐ