Visa thăm thân Hàn Quốc

 

Hồ sơ xin visa Thăm thân Hàn Quốc gồm có:

1. 01 đơn xin cấp visa theo mẫu.
2. 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng.
3. Hộ chiếu gốc.
4. Thư mời.
5. Giấy bảo lãnh.
6. Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân, giấy xác nhận quan hệ gia đình.
7. Các giấy chứng minh tài chính và chứng minh nghề nghiệp của con dâu, con rể, cha, mẹ....
8. Thẻ cư trú nước ngoài của người vợ/chồng.
9. Visa kết hôn của con gái.
10. Giấy bảo lãnh quay trở lại Việt Nam.
11. Hồ sơ chứng nhận quan hệ ruột thịt giữa người mời và người được mời.
12. Nếu trong trường hợp mời anh/chị/em ruột thì phải có giấy khai sinh và các giấy tờ khác.