Du lịch Úc

Đánh giá: 3.97 /5trong 0 Đánh giá
SYDNEY - THỦ ĐÔ CANBERRA - MELBOURNE

SYDNEY - THỦ ĐÔ CANBERRA - MELBOURNE

 • Thời gian khởi hành : 15/5, 27/5/2018
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Giá : 46,900,000 VNĐ
Hành trình khám phá nước Úc
Hà Nội-Sydney - Thủ đô Canberra- Melbourne - Hà Nội
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Lịch khởi hành: 15,27/05/2018
HÀ NỘI - SYDNEY - THỦ ĐÔ CANBERRA - VƯỜN THÚ SYMBIO WOLLONGONG - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SYDNEY - THỦ ĐÔ CANBERRA - VƯỜN THÚ SYMBIO WOLLONGONG - HÀ NỘI

 • Thời gian khởi hành : 27/03; 24/ 04; 29/ 05; 12, 26/ 06, 10, 17/ 07 và 14, 28/ 08/ 2018
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Giá : 32,900,000 VNĐ


Lịch khởi hành:  27/03; 24/ 04; 29/ 05; 12, 26/ 06, 10, 17/ 07 và 14, 28/ 08/ 2018

TOUR ÚC NGHỈ LỄ 30/4

TOUR ÚC NGHỈ LỄ 30/4

 • Thời gian khởi hành : 26/04/2018
 • Điểm khởi hành :
 • Giá : 54,900,000 VNĐ
Chương trình: Khám phá Australia ngày nghỉ lễ 30/04
Hành trình: Hà Nội - Melbourne - đỉnh Dandenong - đảo Phillip - Canberra - Sydney - Bluemountain - Hà Nội.
Thời gian: 07 ngày/ 06 đêm
Lịch khởi hành: 26/04/2018
HÀ NỘI - MELBOURNE - ĐỈNH DANDENONG - ĐẢO PHILLIP - THỦ ĐÔ CANBERRA - SYDNEY - BLUEMOUNTAIN - HÀ NỘI

HÀ NỘI - MELBOURNE - ĐỈNH DANDENONG - ĐẢO PHILLIP - THỦ ĐÔ CANBERRA - SYDNEY - BLUEMOUNTAIN - HÀ NỘI

 • Thời gian khởi hành : 17/5, 21/06, 29/7,14/08, 06/09 ,27/9/2018
 • Điểm khởi hành : Hà Nội
 • Giá : 46,900,000 VNĐ
Chương trình: Khám phá Australia
Hành trình: Hà Nội - Melbourne - đỉnh Dandenong - đảo Phillip - Canberra - Sydney - Bluemountain - Hà Nội.
Thời gian: 07 ngày/ 06 đêm
Lịch khởi hành: 17/5, 21/06, 29/7,14/08, 06/09 ,27/9/2018