Dịch vụ visa

 • Visa Dubai

  Visa Dubai

  Giá từ:

  4.500.000 VNĐ

  Thời gian làm:

  1 Tuần

  Loại visa:

  du lịch

  Thời gian lưu trú:

  14 Ngày

  Ghi chú:

  1 Lần

 • Visa Việt Nam

  Visa Việt Nam

  Giá từ:

  Tùy loại VNĐ

  Thời gian làm:

  Từ : 1/2 - 3 Ngày

  Loại visa:

  Thời gian lưu trú:

  Ghi chú:

 • Visa Hàn Quốc

   Visa Hàn Quốc

  Giá từ:

  1.500.000 đ VNĐ

  Thời gian làm:

  7 Ngày

  Loại visa:

  Du lịch

  Thời gian lưu trú:

  15 Ngày

  Ghi chú:

 • Visa Mỹ

  Visa Mỹ

  Giá từ:

  Giá từ 4,000,000 VND -4,800,000 VND VNĐ

  Thời gian làm:

  02 ngày

  Loại visa:

  Du lịch hoặc công tác

  Thời gian lưu trú:

  06 tháng

  Ghi chú:

  Hẹn phỏng vấn và nhận visa 2 ngày sau phỏng vấn.

 • Visa Hongkong

  Visa Hongkong

  Giá từ:

  1.780.000 VNĐ

  Thời gian làm:

  04 Ngày

  Loại visa:

  Du lịch

  Thời gian lưu trú:

  1 tháng

  Ghi chú:

 • Visa Trung Quốc

  Visa Trung Quốc

  Giá từ:

  1.400.000 VND - 2.625.000 VNĐ

  Thời gian làm:

  4 Ngày

  Loại visa:

  Du lịch

  Thời gian lưu trú:

  03 Tháng

  Ghi chú:

 • Visa Úc

  Visa Úc

  Giá từ:

  VNĐ

  Thời gian làm:

  Loại visa:

  Thời gian lưu trú:

  Ghi chú:

 • Visa Nhật Bản

  Visa Nhật Bản

  Giá từ:

  Giá từ 2,100,000 VND -3,000,000 VND VNĐ

  Thời gian làm:

  01 tuần

  Loại visa:

  Du lịch hoặc công tác

  Thời gian lưu trú:

  03 tháng

  Ghi chú:

  Không gồm phí đại sứ quán và phí gửi hồ sơ từ Nhật về

 • Visa Thụy Sĩ

  Visa Thụy Sĩ

  Giá từ:

  VNĐ

  Thời gian làm:

  Loại visa:

  Thời gian lưu trú:

  Ghi chú:

 • Visa Đài Loan

  Visa Đài Loan

  Giá từ:

  Giá từ 1,900,000 VNĐ VNĐ

  Thời gian làm:

  5 ngày

  Loại visa:

  Thời gian lưu trú:

  30 ngày

  Ghi chú:

  Làm khẩn 02 ngày

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT